Thank you to everyone that contributed to the MitraUK Library and continues to do so.

Abhijeet Ranade
Amit Akolkar
Anil Kulkarni
Apoorva Kulkarni
Arun Bhat
Ashish Kulkarni
Devendra Rakshe
Dr. Meena Bhide
Dr. Vijay Parnaik
Ishwari Kavdikar
Kedar Limaye
Krishna Potnis
Madhu Abhyankar
Maithili Deshpande
Manjiree Jog
Manjiri Apte
Mr Mukund Nawathe
Mr Sohani
Mr. H Kanetkar
Mr. Madhu Abhyankar
Mr. P Joglekar
Mr. Ram Moghe
Mr. Vasant Kothari
Mr.Madhu Abyankar
Mrs Jayashree Dandavate
Mrs Pai
Mrs Sohani
Mrs. Meena Dighe
Mrs.Depashri Dali
Nikhil Kulkarni
Prasad Shirgaonkar
Purnima Gore
Rahul Apte
Rajita Lohokare
Ravi Gadgil
Rishkesh Bhide
Sachin Kadam
Sharmila Sakpal
Shri Ram Kale
Shyam Thakur
Sohoni
Suswar Ganu
Swapnil Salvi
Usha Gore
Usha Joshi
Vikrant Kelkar
Vinayak Karnataki
Sudheer Barve
Praveen Karkhanis